Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Thứ tư, 22/05/2024
Trang chủ»Tin tức & sự kiện»Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Thực hiện Công văn số 245-CV/BTGQU ngày 25/10/2021 của Ban Tuyên giáo về việc tổ chức lớp học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Công văn số 191-CV/UBKTQU ngày 17/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII “Về những Điều đảng viên không được làm”.

Chi bộ tổ chức lớp học tập, quán triệt, triển khai vào ngày 19/11/2021 với 3 nội dung như trên, có 16/16/20 đảng viên và 33 quần chúng là công nhân sản xuất và bộ phận văn phòng Công ty; số 60% lao động còn lại đang sản xuất sẽ được Cấp ủy phân công đảng viên thực hiện công tác tuyên truyền miệng./.z2947896305421 201000b3859d844c6d391eeb9d388b69z2947896330964 afcac5e5992d139cdbc747feb5c74ea1

 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Địa chỉ : 327 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12 – HCM
Điện thoại : (028) 3.7170.583 – 3.7170.832 – 6.255.0508