Báo cáo tài chính

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Thứ sáu, 21/06/2024
Trang chủ»Thông tin doanh nghiệp»Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

16/04/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao_cao_tai_chinh_quy_1_2024.pdf

 • Báo cáo tài chính năm 2023

  28/02/2024
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao_cao_tai_chinh_nam_2023.pdf

 • Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023

  14/07/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/BC_TC_6_thang_dau_nam_2023.pdf

 • Báo cáo tài chính năm 2022

  14/02/2023
 • Mô tả

  /images/pdf/BC_TC_2022_sau_cung.pdf

 • Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022

  27/07/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/bao_cao_tai_chinh_06_thang_nam_2022.pdf

 • Báo cáo tài chính năm 2021

  08/03/2022
 • Mô tả

  /images/pdf/bao_cao_tai_chinh_kiem_ton_2021.pdf

 • Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021

  19/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao-cao-tai-chinh-6-thang-dau-nam.pdf

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

  19/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao-cao-tai-chinh-quy-1-2021.pdf

 • Báo cáo tài chính năm 2020 (đã đăng trên Website cũ ngày 07/4/2021)

  14/07/2021
 • Mô tả

  /images/pdf/Bao-cao-tai-chinh-2020.pdf

 • CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

  Địa chỉ : 327 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12 – HCM
  Điện thoại : (028) 3.7170.583 – 3.7170.832 – 6.255.0508