Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2022 (Biểu số 4)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Thứ năm, 07/12/2023
Trang chủ»Thông tin doanh nghiệp»Công bố thông tin»Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP»Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2022 (Biểu số 4)

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 12

Địa chỉ : 327 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12 – HCM
Điện thoại : (028) 3.7170.583 – 3.7170.832 – 6.255.0508